Parterapi

Parterapi handler om forståelse. Forståelse af den anden partner, dennes følelser, behov og grænser, men også om forståelse af sig selv, egne behov, følelser og grænser og formidling af dette til hinanden.

I parterapi arbejder begge parter sammen med vejledning og støtte af psykoterapeuten. Der bliver arbejdet med emner parterne har svært ved at acceptere hos hinanden, set fra begges synspunkt.
Parterapi er dialog, som arbejder hen imod, at ingen af parterne føler sig tabt, overset eller misforstået – til at begynde med i terapilokalet og senere hen i hverdagen.

Parterapi arbejder målrettet henimod at forene parterne og lære dem at blive bedre til at forstå hinanden og sikrer dem på den måde bedre samliv.

I vise tilfælde kan det vise sig, at man er vokset fra hinanden så meget, at det ikke er muligt at forsætte samlivet.
I de tilfælde hjælper parterapi med til, at parterne kan gå fra hinanden på en værdig måde, og er et godt udgangspunkt for en god fremtidig kommunikation i relation til fælles børn.

Man behøver ikke at gå i skilsmissetanker for at gå i parterapi. Det kan være en dejlig måde at lære sin partner bedre at kende på.
At udtrykke sine behov og følelser overfor den anden og høre den andens behov og følelser kan være med til at skabe et dybere og tættere forhold til hinanden.
Man kan altid få et bedre samliv med sin partner og tilmed med sine børn, og opbygger på den måde et stabilt grundlag for sin personlige og ikke mindst erhvervsmæssige fremtid.

Lige nu tilbydes parterapi til reduceret pris, hvor jeg optager sekvenser for senere at modtage supervision af Jette Simon. Alle optagelser slettes efter supervision.

Læs mere om Emotions fokuseret her- https://dkceft.dk/

Denne side bruger cookies, der kun bruges til at loade siden hurtigere næste gang du kigger forbi.