Kropsorienteret psykoterapi

Terapien kan ses og bruges som hjælp til personlig udvikling, hvor det er muligt at opleve sig selv på godt og ondt – uden at skjule noget.

Den individuelle terapi består af samtale- og kropterapi.

Det terapeutiske forløb vil respektere dit indre tempo, så du stadig kan vende blikket ud og være i din hverdag, også efter terapien.

I samtaleterapien får du støtte til at sætte ord på dine tanker, følelser og erindringer.

I kropterapien arbejdes der med samspillet mellem din krop og dine følelser. Mange af de kropslige spændinger vi har fået gennem opvæksten, er gennem tiden blevet umærkelige kropslige blokeringer, fordi de ikke har kunnet finde udtryk på en mere direkte måde.

I den Organiske Psykoterapi ser man mennesket som ”et hele”, som et organisk samspil mellem krop og psyke. Derfor fokuserer terapien både på de kropslige og de psykiske reaktioner.

Denne side bruger cookies, der kun bruges til at loade siden hurtigere næste gang du kigger forbi.